250 x 250 Reklam Alanı

Eset Nod32 Mobile Security 02 Nisan 2018 Güncel Lisans Serial Key 1

#Üye, Takipçi ve Ziyaretçilerimize Duyuru:
-ESET, spol, s r.o., “ESET Softwea” LLC Şirketine ait lisans haklarının ihlalinden dolayı ilgi konu başlığına/konu linkine bağlı içerik yayından süresiz olarak kaldırılmıştır.
-Yasal sürece tabi olmamak için ve sizler de bu süreçten etkilenmemeniz için önlem alınmıştır.
-Hak sahibi tarafından gönderilen ileti orjinal metni ve türkçeye çevrilmiş haliyle aşağıda yer almaktadır, bilgi ve fikir sahibi olmak için okuyabilirsiniz.
-Not: Hak sahibi; ihlali olduğunu düşündüğünüz başka içeriklere rastlarsanız info@programuzmani.com mail adresine bildirmenizi önemle rica ederiz.

 

Orjinal İleti:

To: Website administrator
https://www.programuzmani.com

From: ESET, spol, s r.o., “ESET Softwea” LLC

Attorney-in-fact: “Online Protect” LLC

CLAIM
Dear website administrator!

We, “Online Protect” LLC, are authorized to represent interests of “ESET Softwea” JSC based on the Power of Attorney dated November 24, 2017 on all matters related to protection of intellectual property and author’s rights and trademarks of ESET, spol, s r.o. (Power of Attorney dated January 01, 2017, issued by “ESET Softwea” LLC with power of substitution from ESET, spol, s r.o.).
ESET, spol, s r.o. is the Rightholder of ESET NOD32 software product and international trademarks “ESET” WIPO WIPO № 1298388 and “NOD32” WIPO № 1135166.
You online resource violates rights of ESET, spol, s r.o., namely by placing a distributive of the above-mentioned software, activation keys and trademarks belonging to ESET, spol, s r.o.

“https://www.programuzmani.com/eset-nod32-mobile-security-02-nisan-2018-guncel-lisans-serial-key/”
“https://www.programuzmani.com/eset-nod32-smart-security-premium-02-nisan-2018-guncel-lisans-serial-key/”

In accordance with Art. 1261, 1225, 1229, 1484 of the Civil Code of the Russian Federation and the Madrid system of international registration of marks and the Protocol to the Madrid Agreement, ESET, spol, s r.o. has exclusive rights to use and control the rights for the software and trademarks by any means, which are not in violation of current legislation.
No one has the right to use the intellectual property of ESET, spol, s r.o. by any means, namely:
– distribute activation keys for ESET software;
– place distributives of ESET software on the Internet;
– use registered trademarks ESET and NOD32 in offerings for the sale of goods, advertising and promotions, including for placing selling of advertisement;
– on the Internet, in domain names, including other means of addressing.
ESET, spol, s r.o. did not give you a direct permission to use the distributive of the software, activation keys and trademarks belonging to ESET, spol, s r.o. for placement on your online resource.
Your actions are in violation of exclusive rights of ESET, spol, s r.o. and current legislation, and entail the responsibility established by Art. 1515 of the Civil Code of the Russian Federation, according to which the right holder reserves the right to demand at his choice the reimbursement of all losses or, instead, a compensation in the amount of up to 5 000 000 million rubles for these violations from the website administration. For examination of the legal practice regarding similar violation, please kindly examine court decision on case A41-8887/2016.
The right holder reserves the right to appeal to law-enforcement authorities in accordance with Art. 146 of the Criminal Code of the Russian Federation “Copyright and neighbouring rights violation”, Art. 180 of the Criminal Code of the Russian Federation “Illegal use of means of products (works, services) differentiation”.

On the basis of the foregoing, we demand that you:

Withtin 3 (three) calendar days of receipt of present claim, immediately:
1. Delete activation keys for ESET software and any other related information from your online resource.
2. Publish the following information on your online resource, to comply with the ESET Security Policy, as there are mentions of ESET products on your online resource:

Warning! ESET, spol. s r.o. security policy does not allow copying and placement on the Internet of activation keys for ESET software products, which are property of ESET company and are protected by the Copyright Law.

You can, in acquainting purposes, use trial versions of ESET softwarwe products, which are downloaded from the official ESET website in Russia.

3. Notify ESET of changes through their representative by email to post@brandsecurity.ru.

Please send response to this claim by e-mail to: post@brandsecurity.ru

Additional information is to be received by contacting company’s representative Alexey Volkov by email to avolkov@esetnod32.ru.

Kind regards,
“Online Protect” LLC
http://www.brandsecurity.ru/contacts

Documents:
https://drive.google.com/file/d/1kSlvKWDK4bGssisHt_OkkSCnYgM9p3TO/
https://drive.google.com/file/d/18ns4nU935TcByaRvK6SuyUct0W2DoAuY/
https://drive.google.com/file/d/1lw3I12yaE7OfaoOB0UxD6LqE4JfWG1xH/
https://drive.google.com/file/d/1lZ60pG5254I_MneUUjeDeOgDdZhehbI6/
https://drive.google.com/file/d/1cUZxTnpL54lA3e-6L50TQTfDU1KvPbPN/

In case you this letter is received not from @brandsecurity.ru domain, please ignore it and let us know by sending an email letter to post@brandsecurity.ru

 

Google Translate Türkçe Çeviri:

Kime: Web sitesi yöneticisi
https://www.programuzmani.com

Gönderen: ESET, spol, s r.o., “ESET Softwea” LLC

Vekaletname: “Çevrimiçi Koruma” LLC

İDDİA
Sayın web sitesi yöneticisi!

Biz, “Çevrimiçi Koruma” LLC, “ESET Softwea” JSC’nin 24 Kasım 2017 tarihli Fikri Mülkiyet Haklarına dayanarak, fikri mülkiyet hakları ve yazarın ESET, spol, s haklarının ve ticari markalarının korunmasıyla ilgili tüm konularda temsil yetkisine sahiptir. ro (“ESET Softwea” LLC tarafından ESET, spol, s r.o.’dan ikame gücü ile çıkarılan 01 Ocak 2017 tarihli Vekaletname).
ESET, spol, s. ESET NOD32 yazılım ürünü ve uluslararası “ESET” WIPO WIPO № 1298388 ve “NOD32” WIPO № 1135166 ticari markalarıdır.
Çevrimiçi kaynak, ESET’in haklarını ihlal eder, spol, s.o. yani, yukarıda bahsedilen yazılımın dağıtımını, aktivasyon anahtarlarını ve ESET’e ait ticari markaları yerleştirerek, spol, s r.o.

“https://www.programuzmani.com/eset-nod32-mobile-security-02-nisan-2018-guncel-lisans-serial-key/”
“https://www.programuzmani.com/eset-nod32-smart-security-premium-02-nisan-2018-guncel-lisans-serial-key/”

Sanat ile uyumlu olarak. 1261, 1225, 1229, Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 1484 ve Madrid Uluslararası Ticaret Sicilleri Sistemi ve Madrid Anlaşması Protokolü, ESET, spol, s r.o. Yazılımın ve ticari markaların haklarını, yürürlükteki mevzuata aykırı olmayan herhangi bir şekilde kullanma ve kontrol etme hakkına sahiptir.
Hiç kimse ESET’in fikri mülkiyetini kullanma hakkına sahip değildir, spol, s r.o. herhangi bir yolla, yani:
– ESET yazılımı için aktivasyon anahtarlarını dağıtın;
– ESET yazılımının dağıtıcılarını internete yerleştirmek;
– Reklam satışı yapmak da dahil olmak üzere, malların, reklamların ve promosyonların satışı için tekliflerde ESET ve NOD32 tescilli ticari markaları kullanmak;
– İnternette, diğer adresleme yöntemleri de dahil olmak üzere alan adlarında.
ESET, spol, s. ESET, spol, s r.o.’ya ait yazılım, aktivasyon anahtarları ve ticari markaların dağıtımını kullanmak için doğrudan bir izin vermediniz. Çevrimiçi kaynağınızda yerleşim için.
Yaptığınız eylemler, ESET’in münhasır haklarını ihlal ediyor, spol, s r.o. ve mevcut mevzuat ve Sanat tarafından kurulan sorumluluğu içerir. Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 1515 sayılı kanunu uyarınca, hak sahibinin seçiminde tüm kayıpların geri ödenmesini talep etme hakkını saklı tutması veya bunun yerine bu ihlaller için 5 000 000 milyon ruble kadar bir tazminat ödenmesi. Web sitesi yönetimi. Benzer ihlallerle ilgili yasal uygulamaların incelenmesi için lütfen A41-8887 / 2016 durumundaki mahkeme kararını inceleyin.
Hak sahibi, kanun hükmünde olan yetkili makamlara Sanat’a uygun olarak itiraz etme hakkını saklı tutar. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 146. maddesi “Telif hakkı ve komşu hak ihlalleri”, Art. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 180’i “Ürünlerin (işlerin, hizmetlerin) farklılaştırılmasının yasadışı kullanımı”.

Yukarıdakilerin temelinde, sizden talep ediyoruz:

Şu anki hak talebinin alındığı 3 (üç) takvim günü ile derhal:
1. ESET yazılımı ve çevrimiçi kaynağınızdaki diğer ilgili bilgiler için etkinleştirme anahtarlarını silin.
2. Çevrimiçi kaynağınızdaki ESET ürünlerinin sözleri olduğundan, ESET Güvenlik Politikası’na uymak için çevrimiçi kaynağınızda aşağıdaki bilgileri yayınlayın:

Uyarı! ESET, spol. r.o. Güvenlik politikası, ESET şirketlerinin mülkiyetinde olan ve Telif Hakkı Yasasıyla korunan ESET yazılım ürünleri için etkinleştirme anahtarlarının Internet’te kopyalanmasına ve yerleştirilmesine izin vermez.

Bilgi amaçlı olarak, Rusya’daki resmi ESET web sitesinden indirilen ESET softwarwe ürünlerinin deneme sürümlerini kullanabilirsiniz.

3. Değişikliklerin ESET’lerini post@brandsecurity.ru adresine e-postayla bildirin.

Lütfen bu hak talebine e-posta ile yanıt gönderin: post@brandsecurity.ru

Ek bilgi, şirketin temsilcisi Alexey Volkov ile avolkov@esetnod32.ru adresine e-posta göndererek alınacaktır.

Saygılarımla,
“Çevrimiçi Koruma” LLC
http://www.brandsecurity.ru/contacts

Belgeler:
https://drive.google.com/file/d/1kSlvKWDK4bGssisHt_OkkSCnYgM9p3TO/
https://drive.google.com/file/d/18ns4nU935TcByaRvK6SuyUct0W2DoAuY/
https://drive.google.com/file/d/1lw3I12yaE7OfaoOB0UxD6LqE4JfWG1xH/
https://drive.google.com/file/d/1lZ60pG5254I_MneUUjeDeOgDdZhehbI6/
https://drive.google.com/file/d/1cUZxTnpL54lA3e-6L50TQTfDU1KvPbPN/

Bu mektubun @ brandsecurity.ru alan adından alınmaması durumunda, lütfen dikkate almayın ve post@brandsecurity.ru adresine bir e-posta mektubu göndererek bize bildirin.

4.4 (88.74%) 119 votes
image_pdfimage_print